Konferencja naukowo-techniczna pt. „Badanie przyczyn i skutków pożarów w zakresie wymagań techniczno-budowlanych”

W drugim dniu Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO ponownie zaplanowano szereg atrakcji. O godzinie 10:30 rozpoczęła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Badanie przyczyn i skutków pożarów w zakresie wymagań techniczno-budowlanych”. Konferencja ta to efekt współpracy Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy. Warto wspomnieć, że konferencja ta odbyła się pod patronatem Komendanta Głównego PSP.

W imieniu organizatorów uczestników konferencji przywitał Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Wojciech Mendelak. Wśród grona znamienitych gości nie zabrakło m.in.:

 • Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej,
 • Komendantów Szkół Państwowej Straży Pożarnej na czele z Rektorem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – nadbryg. Ryszardem Dąbrową,
 • st. bryg. Krzysztofem Biskupem – Zastępcą Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy,
 • Delegacją niemieckich strażaków z miasta Hanower na czele z Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej – Clausem Lange oraz jego Zastępcą Diterem Rotbergiem,
 • Andrzejem Byrtem – Prezesem Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz z Dyrektorem Grupy Produktów Bartoszem Zeidlerem oraz Dyrektorem Targów SAWO Zofią Strzyż,
 • Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP z terenu województwa wielkopolskiego,
 • Policjantów z wydziałów dochodzeniowo-śledczych oraz techników kryminalistyki.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania referatów:

 • st. kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch – „O pożarach i ich wstępnych przyczynach w liczbach” – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;
 • st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup – „Międzynarodowa statystyka pożarowa – przegląd i praktyczne wskazówki” – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy;
 • mgr. inż. Piotr Guzewski i mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć – „Badanie przyczyn i skutków pożarów – nowe inicjatywy w zakresie poprawy standardu ustalania przyczyn pożarów”- Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy;
 • dr inż. Wojciech Grześkowiak – „Problematyka stosowania środków ogniochronnych na konstrukcje i elementy drewniane użytkowane w warunkach zewnętrznych” – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 • mgr inż. Arkadiusz Waligóra – „Systemy liniowych czujek temperatury – analiza dostępnych rozwiązań w aspektach technicznych oraz prawnych” – K-Bausysteme Sp. z o.o.;
 • bryg. dr inż. Barbara Ościłowska – „Skutki nie wydzielenia stref pożarowych. Studium przypadku” – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie;
 • dr inż. Dariusz Gołębiewski – „Znaczenie czynników ryzyka w powstawaniu zdarzeń pożarowych” – PZU S.A.;
 • mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć – „Zachowanie się w pożarze wyrobów samogasnących: przekonanie społeczeństwa a rzeczywistość” – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy;

Warto wspomnieć, że ciekawą atrakcję przygotowała firma MSAuer fundując swoje najnowsze produkty, które zostały rozlosowane wśród uczestników konferencji.

Opracował: Sławomir Brandt

« 1 z 3 »