Plan działalności naukowo-technicznej wielkopolskiego oddziału SITP na rok 2017

  1. Organizacja konferencji technicznej o zasięgu krajowym – „Budownictwo drewniane”. Konferencja będzie towarzyszyć imprezom targowym MTP – BUDMA – 07 – 10 luty 2017 r. Współorganizatorzy: Wlkp. Oddział SITP Poznań, KW PSP Poznań.
  1. Organizacja seminarium o zasięgu regionalnym – „Ochrona przeciwpożarowa – wymagania podstawowe”. Seminarium odbędzie się 17 marca 2017 r. w Tłokini k/Kalisza. Organizator: Koło Zakładowe nr 4 przy KM PSP Kalisz Wlkp. Oddziału SITP Poznań.
  1. Organizacja konferencji technicznej o zasięgu krajowym – „Ratownictwo chemiczno – ekologiczne”. Konferencja będzie towarzyszyć imprezom targowym MTP – POLEKO – 17 – 19 październik 2017 r. Współorganizatorzy: Wlkp. Oddział SITP Poznań, KW PSP Poznań.
  1. Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów do SA PSP
    – czerwiec 2017 r. Organizator: Wlkp. Oddział SITP Poznań.