Seminarium pt. „Ochrona przeciwpożarowa – wymagania podstawowe” – Tłokinia k/Kalisza 17 marca 2017

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski Koło w Kaliszu we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz  Radą Federacji SNT NOT w Kaliszu organizuje w dniu 17 marca 2017 r w Pałacu Tłokinia seminarium pt.:

 „Ochrona przeciwpożarowa – wymagania podstawowe”.

Zakres tematyczny seminarium obejmie zagadnienia dotyczące podstawowych zasad wyposażania, stosowania oraz użytkowania  urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic  w szczególności gaśnic, hydrantów wewnętrznych, znaków bezpieczeństwa oraz przepustów instalacyjnych. Przedstawione zostaną również zasady prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz najczęstsze nieprawidłowości ujawniane podczas kontroli.

Poniżej  do pobrania informacja o seminarium oraz karta zgłoszenia:

  • Informacja o seminarium (PDF – 134 KB)
  • Karta zgłoszenia (PDF– 132 KB oraz DOC– 70 KB)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Ze względów organizacyjnych konieczne jest nadesłanie w terminie do 15 marca 2017 r. (drogą pocztową, elektroniczną, fax)  czytelnie wypełnionej KARTY zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty za udział w seminarium, w kwocie 50 zł  złotych (30 zł dla członków SITP i pracowników PSP). Ilość miejsc ograniczona.

Istnieje możliwość prezentacji firm.

FORMY UCZESTNICTWA, OPŁATY

Uczestnik Opłata (brutto) Informacje dodatkowe
 

 

Uczestnictwo podstawowe

 

 

50 zł

W ramach opłaty uczestnikowi seminarium zapewnia się:

  • Udział w programie seminarium
  • Konspekty poszczególnych prezentacji
  • Bufet kawowy
Członek SITP, funkcjonariusz PSP,

30 zł

jw.
Nocleg z dnia 16/17marca 2017 r.

250 zł

Nocleg w pokoju 2 osobowym, kolacja w dniu 16.03 i śniadanie 17.03.2017

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość noclegu 16/17 maja w Hotelu Pałac Tłokinia. Decyduje kolejność zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie spotkania.

NUMER KONTA
Wpłat należy dokonywać na konto:

Rada Federacji  SNT NOT w Kaliszu, z dopiskiem „Seminarium Kalisz 17.03.2017 r.”

ING Bank Śląski O/Kalisz nr 98 1050 1201 1000 0023 1775 9054

 

BIURO ORGANIZACYJNE SEMINARIUM

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski Koło w Kaliszu

Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz lub e-mail: sitpkalisz@wp.pl, fax 62 757 79 67

Informacje organizacyjne: Paweł Sobczak : email: sitpkalisz@wp.pl tel. 697 624 208