Konferencja „DREWNO W BUDOWNICTWIE – KIEDY BEZPIECZNE?”

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował w dniu 8 lutego 2017 r., we współpracy z MTP Sp. z o.o., konferencję naukowo-techniczną „Drewno w budownictwie – kiedy bezpieczne?”. Konferencja towarzyszyła odbywającym się w dniach 7-10 lutego b.r. Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA, największym targom tej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celem konferencji było zaprezentowanie stosowanego od wieków w budownictwie – drewna, głównie pod kątem jego właściwości pożarowych, a co za tym idzie wpływu na bezpieczeństwo budynków. Czy budynki, w których zastosowano elementy drewniane są bezpieczne i kiedy? Jak projektować, budować i użytkować obiekty, w których użyto drewna?

Prawie 120 osób: projektantów, konstruktorów, inżynierów budownictwa i pożarnictwa, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników nadzoru budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej mogło przysłuchiwać się ciekawym wykładom, które wygłosili:

 1. mł. bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski – Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, biegły sądowy z zakresu pożarnictwa – Zachowanie się drewna w pożarach – na wybranych przykładach,
 2. dr inż. Marek Wieruszewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Tworzyw Drzewnych, Zakład Mechanicznej Technologii Drewna – Drewno lite i klejone w zastosowaniach konstrukcyjnych dla budownictwa – właściwości i odporność ogniowa,
 3. dr inż. Dorota Dukarska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Tworzyw Drzewnych – Nowoczesne systemy budowlane z drewna i tworzyw drewnopochodnych,
 4. dr inż. Paweł Sulik – Kierownik Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej –  Eurokody – projektowanie konstrukcji drewnianych,
 5. dr inż. Grzegorz Dzień – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków w Katedrze Bezpieczeństwa Budowli i Rozpoznawania Zagrożeń w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – Wybrane problemy zabezpieczenia przeciwpożarowego drewnianych budynków użyteczności publicznej,
 6. Dorota Podsiedzik-Malec – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – Zmiany w systemie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

W konferencji wziął udział Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który zabierając głos zaznaczył potrzebę tego typu przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie wymagań bezpieczeństwa dla budynków. Spośród innych uczestników, którzy zaszczycili nas swoją obecnością wymienić należy:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztofa  Szoszkiewicza – Prorektora ds Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • Panów Marka Baumgart i Marka Zielińskiego– V-ce Prezesów Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 • generałów PSP Macieja Schroedera – b. Z-cę K-nta Głównego PSP i Wojciecha Mendelaka – b. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • mł. bryg. Dariusza Matczaka – Zastępcę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Panią Zofię Strzyż – Dyrektor Targów SAWO.

Zaprezentowane wykłady i dyskusja jaka wywiązała się w kuluarach świadczą o potrzebie kontynuacji tego tematu wśród osób zainteresowanych bezpieczeństwem obiektów budowlanych.