Konferencja techniczna „Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie”

Uprzejmie informujemy, że podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, teren MTP ul. Głogowska 14 sala konferencyjna przy pawilonie 5A (łącznik), w dniu 19 października 2017 r. o godz. 11.00 odbędzie się

Konferencja techniczna „Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie”

Organizatorzy: Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Tematyka konferencji:

  1. Obowiązki prowadzącego zakład w kontekście wdrożenia Dyrektywy Seveso III. Doświadczenia z przeprowadzonych kontroli w zakładach – st. kpt. Marek Piekutowski – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Poznaniu, mł. bryg. Daniel Kuchowicz – Starszy Specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KW PSP w Poznaniu.
  2. Nieprawidłowości związane z klasyfikacją zakładów do ZZR i ZDR – kpt. Maciej Węckowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Poznaniu, kpt. Aleksandra Guzik – Specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KW PSP w Poznaniu.
  3. Studium przypadku – zabezpieczenie terminala LNG w Świnoujściu – Marek Podgórski – SITP (b. Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP).
  4.  Analiza zdarzenia awaryjnego – uszkodzenie rurociągu i pożar gazu ziemnego – mł. bryg. Piotr Lesiak, Starszy Specjalista, Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Józefowie.

Po konferencji – pokaz ratownictwa chemicznego.

Uczestnicy/słuchacze konferencji – samorządy ( przedstawiciele gmin i powiatów na terenie których znajdują się zakłady ZDR i ZZR), zarządy i specjaliści z tych zakładów, zakładowe służby ratownicze, eksperci, służby PSP.
Udział w konferencji jest bezpłatny, a zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10 października 2017 r. elektronicznie pod adresem: sitp@onet.pl


Patronat konferencji:


Partner strategiczny:


Patronat medialny: