Konferencja „Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie”

Ochrona środowiska, to ważna dziedzina naszego życia, bez której w dzisiejszych czasach już nie wyobrażamy sobie, bezpiecznego funkcjonowania całego globu. To dbałość o segregację odpadów, ale również zapewnienie bardzo skomplikowanych systemów zabezpieczeń przed pożarami, wybuchami oraz przedostaniem się do środowiska substancji niebezpiecznych. O tym wszystkim można od wielu lat rozmawiać i prezentować nowe technologie podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, które co roku odbywają się w Poznaniu. Nie może na nich zabraknąć środowiska pożarniczego.

To dlatego już po raz dziewiąty Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz gospodarzami – Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o. przygotowali kolejną ciekawą konferencję o tematyce przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Tym razem pod hasłem „Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie” przygotowano ciekawe referaty o technicznych i organizacyjnych aspektach tych zagadnień.

Obowiązki prowadzącego zakład w kontekście wdrożenia Dyrektywy Seveso III. Doświadczenia z przeprowadzonych kontroli w zakładach oraz Nieprawidłowości związane z klasyfikacją zakładów do Zwiększonego i Dużego Ryzyka omówili przedstawiciele Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Poznaniu z prowadzącym konferencję – st. kpt. Markiem Piekutowskim – Naczelnikiem tego Wydziału.

Nie mniej ciekawe były dwa ostatnie referaty przygotowane przez naszych gości. Pierwszy dotyczący zabezpieczenia przeciwpożarowego terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu wygłosił Marek Podgórski – członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, były Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Kolejny referat był analizą zdarzenia awaryjnego – uszkodzenia rurociągu i pożaru gazu ziemnego, na podstawie zaistniałego kilka lat temu zdarzenia w Jankowie Przygodzkim. Wygłosił go Pan mł. bryg. Piotr Lesiak, Starszy Specjalista Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. Centrum – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY – przyjęło patronat nad naszą konferencją, a patronat medialny, oprócz kwartalnika SITP „Ochrony przeciwpożarowej” objął kwartalnik naukowy CNBOP „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”.

Partnerem strategicznym naszej konferencji był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna, którego przedstawiciele na czele z Panem Wojciechem Łojewskim – Zastępcą Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM w Poznaniu, brali czynny udział w konferencji.

Wśród zaproszonych gości, oprócz Zarządu Oddziału Wlkp SITP z Prezesem Ludwikiem Jaworkiem, który dokonał powitania wszystkich przybyłych  oraz kierownictwa KW PSP z Komendantem bryg. Andrzejem Bartkowiakiem, byli także m. in. Prezes Zarządu MTP Sp. z o. o. Pan Przemysław Trawa wraz z Dyrektor Grupy Produktów MTP Panią Wiesławą Galińską oraz Dyrektor Targów POL-ECO-SYSTEM Panią Pauliną Pietrzak, V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Marek Baumgart wraz z Panią Urszulą Chłystun – kiedyś Dyrektor targów POLECO, Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – st. bryg. Edward Pruski oraz p. o. Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu –   st. bryg. Jan Kołdej, a także komendanci miejscy i powiatowi z terenu Wielkopolski.

W konferencji wzięło udział około 150 osób – przedstawicieli gmin i powiatów na terenie których znajdują się zakłady dużego i zwiększonego ryzyka (ZDR i ZZR), zarządów i specjalistów z tych zakładów, zakładowych służb ratowniczych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ekspertów i służb PSP.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Po konferencji odbył się pokaz ratownictwa chemicznego przygotowany przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu.

Poniżej udostępniony referat: „Analiza zdarzenia awaryjnego – uszkodzenie rurociągu i pożar gazu ziemnego” autorstwa mł. bryg. Piotra Lesiaka, Starszego Specjalisty Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie, Państwowego Instytutu Badawczego (link).

Autorzy pozostałych referatów nie wyrazili zgody na ich publikację.

Tekst: Lech Janiak
Zdjęcia: Sławomir Brandt

 

Partner strategiczny konferencji:

 

Patronatu nad konferencją udzielił:

 

Patroni medialni konferencji: