Konferencja techniczna „Scenariusz pożarowy – podstawowy element każdego projektu” (uzupełnienie programu)

Dzisiejsze budynki, zarówno te użyteczności publicznej, jak też produkcyjno-magazynowe, wyposażone są w coraz większą ilość urządzeń i instalacji ułatwiających życie jego użytkownikom. Ich sprawne funkcjonowanie wymaga poprawnego zaprojektowania, wykonania a następnie utrzymywania w sprawności technicznej.
Bezpieczeństwo pożarowe to jedno z wymagań podstawowych, które powinno być zapewnione w każdym budynku. To zapewnienie także instalacji, których funkcjonowanie będzie niezbędne w trakcie powstania pożaru. Aby zapewnić właściwą współpracę poszczególnych urządzeń należy już na etapie projektu budowlanego dokonać diagnozy zagrożeń, jakie mogą wystąpić w obiekcie i przewidzieć scenariusze rozwoju pożaru oraz dobrać optymalne zabezpieczenia, tak aby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo ludziom przebywającym w budynku.
Zarówno przepisy prawa, jak też zasady wiedzy technicznej wymagają od projektantów i rzeczoznawców opracowania „scenariusza pożarowego”, w którym zostaną zawarte zasady funkcjonowania i współdziałania poszczególnych urządzeń w trakcie pożaru. Dobrze przemyślany i opracowany „scenariusz” powinien być podstawą do sporządzenia projektów branżowych poszczególnych instalacji, w szczególności instalacji sygnalizacji pożaru, ale także coraz częściej stosowanych systemów zarządzania budynkiem, które integrują poszczególne instalacje.
Właśnie te zagadnienia będą przedmiotem konferencji organizowanej przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. w godz. 12.00. – 15.00, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o., Poznań, ul. Głogowska 14, pawilon 7, podczas Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX, Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO oraz Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE.
Konferencja adresowana jest do architektów, projektantów branżowych, inżynierów budownictwa i pożarnictwa, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców budowlanych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, pracowników nadzoru budowlanego a także właścicieli i zarządzających obiektami oraz wszystkich innych zainteresowanych omawianą tematyką.

Program konferencji:

  1. Scenariusz pożarowy w projekcie budowlanym i następnych etapach procesu budowlanego – wymagania formalno-prawne – st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP.
  2. Scenariusz pożarowy – aspekty techniczne w praktyce – Mariusz Sobecki – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Zarząd Główny SITP.
  3. Paweł Czubaszewski – Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu Ela-compil Sp. z o.o. „Matryca sterowań w praktyce. Zalety zintegrowanej matrycy do sterowania urządzeniami ppoż”.
  4. Aktualne zmiany w przepisach a scenariusze pożarowe – dr inż. Dariusz Ratajczak – Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika „Ochrona przeciwpożarowa”.
  5. Nowoczesne metody zarządzania oświetleniem awaryjnym usprawniającym ewakuację ludzi z budynków w oparciu o aktualne przepisy i normy – Wacław Cholewa – rzeczoznawca SITP o specjalności oświetlenie awaryjne – Zarząd Główny SITP.

 

Patronat medialny objął kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa”.

Partner Konferencji:  Ela-compil Sp. z o.o.

Zasady uczestnictwa: przesłanie zgłoszenia (wypełnionej karty uczestnictwa) wraz z danymi do faktury na adres mailowy: sitp@onet.pl
Koszt uczestnictwa wynosi:
– członkowie SITP O/Wlkp – 60 zł
– funkcjonariusze PSP z woj. wielkopolskiego – 60 zł
– członkowie SITP (pozostałe oddziały) – 100 zł
– pozostałe osoby – 120 zł.

Do uczestników konferencji (po rejestracji i dokonaniu wpłaty) zostaną wysłane bezpłatne bilety wstępu na targi.

W trakcie konferencji będzie istniała możliwość zakupu najnowszej publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej autorstwa Doroty Brzezińskiej i Paula Bryanta „Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków” .

 

Karta zgłoszenia (wersja PDF) lub (wersja DOCX)