Warsztaty Izby Rzeczoznawców – budynek biurowy „Bałtyk”

Izba Rzeczoznawców SITP – Delegatura Poznań i firma Ela-compil Sp. z o.o.  przygotowały warsztaty dla rzeczoznawców, których bohaterem był „Bałtyk” – nowoczesny biurowiec w samym sercu Poznania.

Konstrukcja nieruchomości Bałtyk ruszyła w listopadzie 2014 i dobiegła końca w 30 miesięcy. Całkowita powierzchnia budynku (łącznie 17 kondygnacji) wynosi 25000 m2.

Inwestorem projektu jest firma Garvest Real Estate. W pobliżu stoi gmach Concordia Design, w którym rozpoczęliśmy spotkanie wspólnym śniadaniem. Podczas śniadania możliwy był dialog i wymiana najlepszych praktyk między uczestnikami.

Organizator wydarzenia – prezes Ela-compil – Norbert Bartkowiak powitał gości i zainaugurował cykl śniadań biznesowych, podczas których zachęca do dialogu na temat bezpieczeństwa.

Pan Ryszard Rakower (ISKRA) rozpoczął spotkanie od omówienia przyjętych w „Bałtyku” rozwiązań, pod kątem techniczno-budowlanym i bezpiecznej ewakuacji osób przebywających wewnątrz budynku biurowego. Ciekawie omówił założenia projektowe i rozwiązania zastępcze. Charakterystyka pożarowo-budowlana „Bałtyku” była idealną okazją do omówienia problemów z jakimi borykają się rzeczoznawcy.

Budynek „Bałtyku” wyposażony w szereg instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej stał się idealnym case study dla Pawła Czubaszewskiego (Ela-compil) który mógł opowiedzieć, a następnie pokazać w praktyce jak zainstalowane przez Ela-compil systemy integrujące mogą łatwo zarządzać budynkiem # GEMOS i scenariuszem pożarowym #FPM+.

Dzięki uprzejmości Artura Walczaka (Garvest) mogliśmy zwiedzić wnętrze Bałtyku i zobaczyć gdzie i jak wykorzystywany jest #GEMOS i #FPM+.

Uzupełnienie wiedzy teoretycznej o praktykę i możliwość „dotknięcia” wykorzystanych systemów w zwiedzanym obiekcie upewnił nas w przekonaniu, że jest to idealna konwencja spotkań dla ekspertów.