PLAN DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO – TECHNICZNEJ WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU SITP NA ROK 2019

  1. Organizacja konferencji technicznej o zasięgu krajowym. Konferencja będzie towarzyszyć imprezom targowym MTP – BUDMA – 12 – 15 luty 2019 r. Współorganizatorzy: Wlkp. Oddział SITP, KW PSP Poznań.
  2. Organizacja konferencji technicznej o zasięgu krajowym. Konferencja będzie towarzyszyć imprezom targowym MTP – POL-EKO-SYSTEM
    – 15 – 17 październik 2019 r. Współorganizatorzy: Wlkp. Oddział SITP, KW PSP Poznań.
  3. Powołanie koła naukowego – technicznego przy Wlkp. Oddziale SITP zajmującego się szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
  4. Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów do SA PSP
    – czerwiec 2019 r.  Organizator: Wlkp. Oddział SITP.
  5. Współpraca merytoryczna z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej województwa wielkopolskiego w zakresie propagowania zagadnień ochrony ppoż.
  6. Współpraca z Politechniką Poznańską przy organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych Inżynieria Pożarowa Budynków.

Sekretarz O/Wlkp. SITP

Sławomir Zdrenka