Konferencja techniczna „Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”

Właśnie ukazał się nowy standard SITP Wytyczne projektowania: Ocieplenia Elewacji Budynków z uwagi na Bezpieczeństwo Pożarowe – SITP WP-03:2018.

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu w dniu 14 lutego w godz. 11-14 w pawilonie 7, sala EF MTP Poznań, ul. Głogowska 14 odbędzie się jego premiera. Tematyka dociepleń budynków zostanie omówiona wraz z prezentacją wymagań wynikających z tego standardu, stanowiącego zasady wiedzy technicznej, w trakcie konferencji organizowanej przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu.

Program konferencji przewiduje następujące referaty:

  1. Wpływ palnej izolacji cieplnej na rozprzestrzenianie się pożaru – Tomasz Daszkiewicz – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

  2. Wymagania dla ścian zewnętrznych budynków (w tym ociepleń ETICS) w Polsce i innych krajach – Monika Hyjek – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

  3. Wytyczne projektowania: Ocieplenia Elewacji Budynków z uwagi na Bezpieczeństwo Pożarowe – nowy standard SITP WP-03:2018 –  Maria Dreger, Prezes Stowarzyszenia NIzO

  4. Metody i zakres badań ociepleń ETICS ze względu na bezpieczeństwo pożarowe – dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej

  5. Najczęstsze błędy wykonawcze podczas ocieplania elewacji – Adam Kamianowski, Specjalista ds Technicznych P.W. FAST Sp. z o.o.

 

Koszt udziału wynosi 123 zł, dla członków SITP i funkcjonariuszy PSP – 60 zł.

Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny.

Każdy z uczestników konferencji otrzyma bilet na targi BUDMA (drogą mailową ) oraz egzemplarz Wytycznych .

Patronat medialny nad konferencją objął kwartalnik SITP „Ochrona przeciwpożarowa”.

 

Partner konferencji: