Sprawozdanie z konferencji technicznej – Ocieplenia Elewacji Budynków z uwagi na Bezpieczeństwo Pożarowe

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA odbywające się co roku w Poznaniu, są dobrą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń wszystkich zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem w budownictwie. Na targach nie może zabraknąć również głosu ważnej branży jaką jest ochrona przeciwpożarowa. Stało się tak również w tym roku, gdzie podczas konferencji technicznej  zorganizowanej w dniu 14 lutego 2019 r., przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a także w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA dyskutowano na temat ociepleń elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Temat o tyle na czasie, że właśnie został wydany nowy standard SITP „Wytyczne projektowania: Ocieplenia Elewacji Budynków z uwagi na Bezpieczeństwo Pożarowe SITP WP-03:2018”, stanowiący zasady wiedzy technicznej dla projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, służb prewencji PSP  a także wykonawców systemów ociepleń. Wiele pożarów, podczas których rozprzestrzenianie się ognia po elewacji przyniosło szereg negatywnych skutków, ciągłe zwiększanie grubości izolacji cieplnej budynków a jednocześnie brak zmian w przepisach w tym obszarze, stały się inspiracją do powstania tych wytycznych.

Podczas poznańskiej konferencji starano się poruszyć te ważne kwestie w referatach, które wygłosiły osoby zajmujące się na co dzień omawianą tematyką. W pierwszym referacie Tomasz Daszkiewicz reprezentujący Wielkopolski Oddział SITP omówił wpływ palnej izolacji cieplnej na rozprzestrzenianie się pożaru, nie tylko w zakresie teoretycznym ale przede wszystkim praktycznym, bazując na swoich spostrzeżeniach związanych z pracą biegłego sądowego ustalającego przyczyny pożarów. Monika Hyjek z dolnosląskiego Oddziału SITP w ciekawym referacie omówiła wymagania dla ścian zewnętrznych budynków (w tym ociepleń ETICS) w Polsce ale również w innych krajach. Wreszcie przyszedł czas na zaprezentowanie Wytycznych SITP WP-03:2018, którego dokonała Pani Maria Dreger  – Prezes Stowarzyszenia Nie Igraj z Ogniem, jedna ze współautorów tego standardu.

Kolejny referat dotyczył metod i zakresu badań ociepleń ETICS ze względu na bezpieczeństwo pożarowe a przedstawił go, jak zwykle w bardzo ciekawy sposób Paweł Sulik z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Na zakończenie konferencji Pan Adam Kamianowski specjalista ds. Technicznych P.W. FAST Sp. z o.o. w swojej prezentacji omówił najczęstsze błędy wykonawcze podczas ocieplania elewacji, które w zasadniczy sposób wpływają na możliwość rozprzestrzeniania się pożaru.

W czasie konferencji zaprezentowała się również firma Wigmet S.C. z Góry będąca producentem bloczków betonowych BETBLOK SYSTEM ®, które charakteryzują się klasą odporności ogniowej REI 360.

Wszystkie referaty cieszyły się dużym zainteresowaniem 120 osób przybyłych na konferencję, którymi byli funkcjonariusze komend PSP, członkowie SITP, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, architekci i inżynierowie budownictwa, przedstawicieleuczelni technicznych, zakładów, spółdzielni mieszkaniowych i firm ubezpieczeniowych a także producentów systemów ociepleń. Po każdym referacie zadawano pytania a dyskusja trwała również w kuluarach, gdzie podkreślano ważność omawianych zagadnień.

Warto dodać że w konferencji wzięli udział członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa  na czele z Prezesem Bronisławem Skaźnikiem, V-ce Prezesem Markiem Siarą i Sekretarzem Generalnym Krzysztofem Dąbrowskim a także Rada Redakcyjna kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa” z jej Przewodniczącym Dariuszem Ratajczakiem. W imieniu Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. uczestników konferencji powitałgospodarz miejsca Prezes Przemysław Trawa.

Ważnym wydarzeniem pobytu władz SITP na targach BUDMA było spotkanie Prezydium Stowarzyszenia z władzami Krajowej Rady Izby Architektów RP, podczas którego omówiono tematy dotyczące współpracy obu środowisk, w szczególności te związane ze stosowaniem przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w projektowaniu.

 

Tekst: Lech Janiak
Zdjęcia: Lech Janiak i Sławomir Brandt