Konferencja techniczna „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami”

Konferencja techniczna „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami

Organizatorzy:  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Termin: 10 października 2019r. godz. 11.00.

MiejsceTeren MTP w Poznaniu, ul. Głogowska 14, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM.

Wstępny program:

1.      Klasyfikacja odpadów ze względu na palność i wzajemne reakcje. Właściwości chemiczne i fizyczne odpadów i zagrożenia, jakie mogą one powodować.

2.      Pożary miejsc magazynowania odpadów – zagrożenia dla zdrowia, mienia i środowiska.

3.      Zmiany w ustawie o odpadach i ich funkcjonowanie w ciągu ostatniego roku.

4.      Operat przeciwpożarowy – zakres i sposób wykorzystania.

5.      Nowe rozporządzenie dotyczące wymagań przeciwpożarowych dla miejsc wytwarzania i magazynowania odpadów – praktyczne aspekty stosowania przepisów.

Referującymi będą specjaliści z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB, Państwowej Straży Pożarnej, urzędów marszałkowskich.

Temat konferencji ściśle wiąże się ze zmianami, jakie następują w zabezpieczeniu przeciwpożarowym miejsc zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w związku z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o odpadach i nowym rozporządzeniem MSWiA w tym zakresie, które powinno obowiązywać od 22 sierpnia b.r.

Konferencja adresowana jest do podmiotów zbierających, wytwarzających, przetwarzających i magazynujących odpady a także jednostek samorządu terytorialnego, w tym starostw i urzędów marszałkowskich wydających decyzje w tym zakresie, a także funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony środowiska, rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów z tej branży.

Koszt udziału: 100 zł dla członków SITP i funkcjonariuszy PSP oraz 150 zł dla pozostałych uczestników. Każdy z uczestników konferencji otrzyma bilet na targi POL-ECO-SYSTEM.

Zapisy poprzez udostępniony formularz.

Formularz oraz więcej informacji wkrótce.