Konferencja techniczna „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami”

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu po raz 12-ty organizują konferencję techniczną podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM.

Tym razem pod hasłem „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami”.

Termin: 10 października 2019r. godz. 11.00 – 15.00.

Miejsce: Teren MTP w Poznaniu, ul. Głogowska 14, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, pawilon 7, sala E-F, Antresola.

Program konferencji:

  1. Klasyfikacja odpadów ze względu na palność i wzajemne reakcje. Właściwości chemiczne i fizyczne odpadów i zagrożenia, jakie mogą one powodować – dr Agnieszka Gajek – Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

  2. Pożary miejsc składowania i magazynowania odpadów – zagrożenia dla zdrowia, mienia i środowiska – mł. bryg. Tomasz Daszkiewicz – SITP O/Wlkp w Poznaniu.

  3. Zmiany w ustawie o odpadach i ich funkcjonowanie w ostatnim roku – st. kpt. Marek Piekutowski – naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, bryg. Daniel Kuchowicz – główny specjalista w KW PSP w Poznaniu.

  4. Gemos jako system bezpieczeństwa pożarowego w zakładach gospodarki odpadami. Doświadczenia, kierunki modernizacji na przykładzie obiektu MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach.

  5. Operaty przeciwpożarowe – opracowywanie, uzgadnianie, czynności kontrolne – st. kpt. Bartosz Kozłowski – naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, kpt. Aleksandra Guzik – starszy specjalista w KM PSP w Poznaniu

  6. Nowe rozporządzenie dotyczące wymagań przeciwpożarowych dla miejsc wytwarzania i magazynowania odpadów – praktyczne aspekty stosowania przepisów.

Temat konferencji ściśle wiąże się ze zmianami, jakie następują w zabezpieczeniu przeciwpożarowym miejsc zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w związku z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o odpadach i nowym rozporządzeniem MSWiA w tym zakresie, które powinno wkrótce obowiązywać.

Podczas konferencji zostanie omówiona klasyfikacja odpadów ze względu na ich palność oraz wzajemne reakcje, wnioski z funkcjonowania nowych uregulowań, w szczególności związane z operatami przeciwpożarowymi i ich uzgadnianiem a także praktyczne aspekty stosowania nowego rozporządzenia.

Referującymi będą specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB, firm branży odpadowej i pożarniczej.

Konferencja adresowana jest do podmiotów zbierających, wytwarzających, przetwarzających i magazynujących odpady a także jednostek samorządu terytorialnego, w tym starostw i urzędów marszałkowskich wydających decyzje w tym zakresie, a także funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony środowiska, rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów z tej branży.

Patronat medialny – kwartalnik SITP „Ochrona przeciwpożarowa”.

UWAGA: LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYKORZYSTANY I LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

Koszt udziału wynosi – 150 zł,

dla członków SITP i strażaków PSP – 100 zł,

dla członków SITP Oddziału Wlkp. i strażaków PSP z terenu woj. wielkopolskiego – 60 zł.

Zapraszamy do udziału.

Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny.

Każda zgłoszona osoba otrzyma drogą elektroniczną bilet wstępu na targi POL-ECO SYSTEM

Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny.

UWAGA: LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYKORZYSTANY I LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA