Konferencja techniczna „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami”

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu w dniu 10 października 2019 r., już po raz dwunasty zorganizował konferencję techniczną podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM. Tym razem pod hasłem „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami”.

Podczas konferencji rozmawiano o ochronie przed zagrożeniami, jakie powstają w dziedzinie gospodarowania odpadami, obszarze, który dotyka wszystkich i musi być systemowo rozwiązywany, abyśmy mogli żyć w czystym i przyjaznym świecie. Pożary składowisk odpadów, jakie w ostatnich latach zdarzały się w Polsce, stały się przyczynkiem do zmian prawnych w przepisach przeciwpożarowych z tej dziedziny. Po roku od obowiązywania zmian w ustawie o odpadach, można było pokusić się o wstępne podsumowanie, czy jest to dobry kierunek, czy rośnie bezpieczeństwo w tym zakresie oraz co i gdzie należy jeszcze usprawnić.

Prelegenci przygotowali bardzo ciekawe referaty.

Pani dr Agnieszka Gajek – Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, przybliżyła kwestie palności odpadów i ich wzajemnych reakcji. Podała podstawy prawne związane z tym zagadnieniem. Dodatkowo Pani Doktor poinformowała o Wytycznych technicznych Komisji Europejskiej w sprawie klasyfikacji odpadów, które załączamy wraz z referatami (link do referatu + zawiadomienie Komisji Europejskiej dot. wytycznych technicznych w sprawie klasyfikacji odpadów).

Tomasz Daszkiewicz z oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w swoim wykładzie zaprezentował zagrożenia dla zdrowia, mienia i środowiska, jakie występują podczas pożarów miejsc składowania i magazynowania odpadów. Omówił przyczyny pożarów i ich skutki. (link do referatu).

Przedstawiciele komend wojewódzkiej i miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: st. kpt. Marek Piekutowski – naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, bryg. Daniel Kuchowicz – główny specjalista w KW PSP w Poznaniu oraz kpt. Aleksandra Guzik p.o. naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, omówili zmiany w ustawie o odpadach i ich funkcjonowanie w ostatnim roku a także kwestie przygotowywania i uzgadniania operatów przeciwpożarowych, błędy w ich opracowywaniu oraz wnioski z czynności kontrolnych prowadzonych przez PSP (link do referatu).

Jacek Podyma z oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa podjął się trudnego zadania omówienia projektu nowego rozporządzenia dotyczącego wymagań przeciwpożarowych dla miejsc wytwarzania i magazynowania odpadów, które mimo, że zgodnie z ustawą powinno już obowiązywać, jeszcze się nie ukazało (link do referatu).

Dodatkowo, we współpracy z firmą Ela-Compil Sp. z o.o. z Poznania, Pan Wojciech Orzeł Prezes ITPOL Sp. z o.o. ze Szczecina omówił wykorzystanie systemu Gemos, jako systemu bezpieczeństwa pożarowego w zakładach gospodarki odpadami na przykładzie obiektu MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach (link do referatu).

Ponadto działająca na rynku branży gospodarki odpadami, firma SUEZ Polska Sp. z o.o. przekazała wszystkim uczestnikom konferencji torby wykonane z przetworzonych butelek PET.

Na konferencję przybyło ponad 200 uczestników: przedstawicieli samorządów, zakładów i firm, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej a także członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz innych osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Tekst: Lech Janiak
Zdjęcia: mł. bryg. Lucyna Rudzińska