IX Konferencja naukowo-techniczna: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych”

Stowarzyszenie DAFA, zaprasza na IX Konferencję naukowo-techniczną: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”

Konferencja odbędzie w dniu 05 lutego 2020 r. w Poznaniu w ramach Targów BUDMA na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu jest patronem branżowym.

Zaproszenie na konferencję STOWARZYSZENIA DAFA: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”