Relacja z konferencji naukowo-technicznej „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH”

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w dn. 05 lutego b.r. odbyła się konferencja techniczna „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. Oddział Wielkopolski SITP był patronem branżowym tego wydarzenia.Ideą konferencji było zwiększenie świadomości ochrony przeciwpożarowej, przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla obiektów budowlanych. Była ona okazją do zdobycia starannie wyselekcjonowanej wiedzy opartej na doświadczeniach rzeczoznawców, wykładowców i praktyków.

W konferencji uczestniczyło blisko 350 osób zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej, głównie rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż, funkcjonariuszy PSP, projektantów, architektów, wykonawców oraz specjalistów nadzorujących procesy budowlane.

 

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały premierowo wytyczne Stowarzyszenia DAFA: Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad, które powinny służyć jako instrument upowszechnienia wiedzy i przyczynią się do podniesienia świadomości dotyczącej sposobów zapobiegania ryzyku pożaru i bezpieczeństwa pożarowego budynków.

 

 

Konferencję otworzył jej moderator –  Piotr Olgierd Korycki –  Prezes Stowarzyszenia DAFA.

 

Spotkanie wypełniły następujące referaty:

  • „Przepisy techniczno – budowlane dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej” referat wygłoszony przez mgr inż. ppoż. Krzysztofa Bagińskiego, wskazał szczegółowe przepisy, które określają wymagania techniczne wobec obiektów budowlanych, a także określają obowiązki, związane z zapewnieniem ich spełnienia na wszystkich etapach od projektowania, przez realizację aż po eksploatację i utrzymanie.

 

  • Dobór prawidłowych rozwiązań dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej” Wykład mgr inż. Moniki Hyjek zwrócił uwagę na dobór prawidłowych rozwiązań dla ścian zewnętrznych i ich istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego całego obiektu. Omawiana tematyka ścian zewnętrznych skupiona była na projektowaniu w kontekście przepisów, dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców.

 

  • „Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych i  zewnętrznych  – wymagania formalne i aspekty praktyczne w projektowaniu i wykonawstwie” W trakcie prezentacji bryg w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski omówił klasy odporności ogniowej ścian oraz klasyfikacje dodatkowe, podstawy prawne i normy do ich projektowania w odpowiedniej klasie odporności ogniowej jak również wymagania ochrony pożarowej dla ścian zewnętrznych.

 

  • Dobre praktyki inżynierskie przy projektowaniu systemów oddymiania w obiektach produkcyjno-magazynowych” Prezentacja, którą przygotował zespół ekspertów: mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała, mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel, mgr inż. Łukasz Ostapiuk miała na celu przedstawienie wybranych problemów i dobrych praktyk w procesie projektowania systemów oddymiania w obiektach logistycznych (magazynach). Omówiono przykładowe rozwiązania w zakresie projektowania w oparciu o różne standardy projektowe (PN, NFPA, BS, DIN) w zależności od rodzaju obiektu i zakresu ochrony systemami biernej i czynnej ochrony ppoż.

 

  • „Efektywne oddymianie obiektów przemysłowych i magazynowych”

Referat mgr inż. Macieja Fiecek objął zakresem oddymianie obiektów halowych w tym omówienie roli i znaczenia układu kompensacji powietrza oraz niewłaściwe stosowanie norm np. ich łączenie przy wykonywaniu obliczeń dla danego obiektu czy zaniżanie powierzchni czynnych.

 

Pytania do ekspertów, wzbogaciły wydarzenie o studium indywidualnych przypadków.

 

Wszystkie referaty zostały udostępnione na stronie: https://dafa.com.pl/kalendarium/

 

 

 

Organizatorzy i referujący: od lewej: Ryszard Stępkowski, Krzysztof Bagiński, Łukasz Ostapiuk, Katarzyna Wiktorska, Piotr O. Korycki, Monika Hyjek, Paweł Wróbel, Ewelina Klin, Tomasz Drzymała, Maciej Fiecek.