Relacja z konferencji naukowo-technicznej „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH”

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w dn. 05 lutego b.r. odbyła się konferencja techniczna „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. Oddział Wielkopolski SITP był patronem branżowym tego wydarzenia.Ideą konferencji było zwiększenie świadomości ochrony przeciwpożarowej, przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych […]

Konferencja techniczna „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami”

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu w dniu 10 października 2019 r., już po raz dwunasty zorganizował konferencję techniczną podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM. Tym razem pod hasłem „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami”. Podczas konferencji rozmawiano o ochronie przed zagrożeniami, jakie powstają w dziedzinie gospodarowania […]

Sprawozdanie z konferencji technicznej – Ocieplenia Elewacji Budynków z uwagi na Bezpieczeństwo Pożarowe

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA odbywające się co roku w Poznaniu, są dobrą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń wszystkich zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem w budownictwie. Na targach nie może zabraknąć również głosu ważnej branży jaką jest ochrona przeciwpożarowa. Stało się tak również w tym roku, gdzie podczas konferencji technicznej  zorganizowanej w dniu […]

Konferencja techniczna „Scenariusz pożarowy – podstawowy element każdego projektu”

24 kwietnia 2018 r. w trakcie Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX, Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO oraz Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o., zorganizował konferencję techniczną pn.”Scenariusz pożarowy – podstawowy element każdego projektu”. To […]

Konferencja „Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie”

Ochrona środowiska, to ważna dziedzina naszego życia, bez której w dzisiejszych czasach już nie wyobrażamy sobie, bezpiecznego funkcjonowania całego globu. To dbałość o segregację odpadów, ale również zapewnienie bardzo skomplikowanych systemów zabezpieczeń przed pożarami, wybuchami oraz przedostaniem się do środowiska substancji niebezpiecznych. O tym wszystkim można od wielu lat rozmawiać i prezentować nowe technologie podczas […]

Seminarium „Ochrona przeciwpożarowa-wymagania podstawowe”

W dniu 17 marca br w Pałacu Tłokini,a odyło się kolejne seminarium organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski Koło w  Kaliszu „Ochrona przeciwpożarowa – wymagania podstawowe”. Współorganizatorami były: Komenda Miejska PSP w Kaliszu oraz Rada Federacji SNT NOT w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu. Seminarium otworzyli […]

Konferencja „DREWNO W BUDOWNICTWIE – KIEDY BEZPIECZNE?”

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował w dniu 8 lutego 2017 r., we współpracy z MTP Sp. z o.o., konferencję naukowo-techniczną „Drewno w budownictwie – kiedy bezpieczne?”. Konferencja towarzyszyła odbywającym się w dniach 7-10 lutego b.r. Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA, największym targom tej branży w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem konferencji było zaprezentowanie […]

Seminarium pt. „Ochrona przeciwpożarowa – wymagania podstawowe” – Tłokinia k/Kalisza 17 marca 2017

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski Koło w Kaliszu we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz  Radą Federacji SNT NOT w Kaliszu organizuje w dniu 17 marca 2017 r w Pałacu Tłokinia seminarium pt.:  „Ochrona przeciwpożarowa – wymagania podstawowe”. Zakres tematyczny seminarium obejmie zagadnienia dotyczące podstawowych zasad wyposażania, stosowania oraz użytkowania  urządzeń przeciwpożarowych […]

Konferencja pt. „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych dla woj. wielkopolskiego”

Kończąca się perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2007-2013, znacząco przyczyniła się do rozwoju naszego Kraju. Rozwój ten dotyczy również i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Duża część ze strażackich projektów dotyczyła zarówno ochrony ludzi, jak i środowiska. Dlatego trudno wyobrazić sobie lepszą okazję dla podsumowania minionej perspektywy finansowej, niż największe w Polsce targi poświęcone ochronie środowiska i nowoczesnym technologiom – POLECOSYSTEM. Oficjalnego […]

Seminarium Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – teoria a praktyka

W dniu 28 maja 2014 r w Hotelu Uniejów w Uniejowie odbyło się już kolejne seminarium „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – teoria a praktyka”, którego organizatorami były: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Seminarium otworzyli kol. Ludwik Jaworek Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SITP oraz st. bryg. […]