Plan działalności naukowo-technicznej wielkopolskiego oddziału SITP na rok 2017

Organizacja konferencji technicznej o zasięgu krajowym – „Budownictwo drewniane”. Konferencja będzie towarzyszyć imprezom targowym MTP – BUDMA – 07 – 10 luty 2017 r. Współorganizatorzy: Wlkp. Oddział SITP Poznań, KW PSP Poznań. Organizacja seminarium o zasięgu regionalnym – „Ochrona przeciwpożarowa – wymagania podstawowe”. Seminarium odbędzie się 17 marca 2017 r. w Tłokini k/Kalisza. Organizator: Koło […]