UCHWAŁA NR 1/VIII Zarządu Wielkopolskiego Oddziału SITP w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2016 r.

dotyczy:  ukonstytuowania się władz Wlkp. Oddziału SITP na kadencję 2016 – 2021. W dniu 14 czerwca 2016 r. Walne Zebranie Członków Wlkp. Oddziału SITP w Poznaniu wybrało Prezesa Zarządu – kol. Ludwika Jaworka oraz Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Na wniosek Prezesa Zarządu na kadencję 2016 – 2021 Zarząd Oddzialu ukonstytuował się w […]