Ocena zagrożenia wybuchem – ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych cz. II

Opis: Wydawnictwo zawiera zbiór 7 referatów z Konferencji n/t: „Ocena zagrożenia wybuchem. ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych, cz. II”. Organizatorem konferencji w dniach 9-10.06.2016r. był Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP z siedzibą w Poznaniu. Problematyka referatów przygotowanych przez zaproszonych prelegentów reprezentujących szerokie spektrum podmiotów uczestniczących w procesie oceny zagrożenia wybuchem. Publikacja liczy 150 stron […]

Testy egzaminacyjne 2012

Opis: Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, kształcących w zawodzie technik pożarnictwa – system dzienny. Lata 2005-2011 Publikacja liczy 72 strony w formacie B5 Wydawca: Izba Rzeczoznawców SITP Oddział Wielkopolski, 2012r. Cena: 35 zł (brutto) z kosztami wysyłki Wzór zamówienia można pobrać tutaj

Badanie przyczyn powstawania pożarów – 2007 r.

Opis: Zbiór 18 referatów z III Międzynarodowej Konferencji n/t: „Badanie przyczyn powstawania pożarów”, która odbyła się 29 – 30 listopada 2007 r. w SA PSP w Poznaniu. Problematyka referatów przygotowanych przez zaproszonych prelegentów reprezentujących szerokie spektrum podmiotów uczestniczących w procesie badania przyczyn powstawania pożarów dotyczy organizacji dochodzeń pożarowych oraz szeregu praktycznych aspektów związanych z ustalaniem […]

Ocena zagrożenia wybuchem

UWAGA!!! NAKŁAD WYCZERPANY OPRACOWYWANIE DOKUMENTU ZABEZPIECZENIA STANOWISK PRACY PRZED WYBUCHEM ZGODNIE Z DYREKTYWAMI ATEX Opis: Zbiór 10 referatów z konferencji technicznej, która odbyła się w dniach 30 i 31 maja 2007 r. Publikacja liczy 152 strony w formacie B-5. Wydawca: Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych STP Sp. z o.o. oraz Oddział Wielkopolski SITP, 2007 r. Spis […]

Ochotnicza Straż Pożarna w działaniu na rzecz lokalnego środowiska

Opis: Zbiór referatów z konferencji wygłoszonych w dniu 30.03.2006 r. podczas Targów SAWO Publikacja liczy 56 stron w formacie B-5. Wydawca: Izba Rzeczoznawców SITP Oddział Wielkopolski, 2006 r. Cena: 15,00 PLN (bez kosztów wysyłki) Wzór zamówienia można pobrać tutaj Spis referatów: 1.Kategoryzacja jednostek ochotniczych straży pożarnych, Stanisław Mikulak – Zarząd Główny ZOSP RP. 2.Możliwości pozyskania […]

Ochrona stanowiska pracy przed wybuchem i pożarem

Opis: Zbiór referatów z konferencji wygłoszonych w dniu 29.03.2006 r. podczas Targów SAWO Publikacja liczy 139 stron w formacie B-5. Wydawca: Izba Rzeczoznawców SITP Oddział Wielkopolski, 2006 r. Cena: 25,00 PLN (bez kosztów wysyłki) Wzór zamówienia można pobrać tutaj Spis referatów: 1.Zasady klasyfikacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych w zakresie zagrożenia wybuchem oraz ustalanie zasięgów stref, […]

Procedury postępowania w sytuacji ekstremalnego zagrożenia

Opis: Zbiór referatów z konferencji wygłoszonych w dniu 28.03.2006 r. podczas Targów SAWO Publikacja liczy 81 stron w formacie B-5 + płyta CD. Wydawca: Izba Rzeczoznawców SITP Oddział Wielkopolski, 2006 r. Cena: 15,00 PLN (bez kosztów wysyłki) Wzór zamówienia można pobrać tutaj Spis referatów: 1.Terroryzm – współczesne zagrożenia, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji. 2.Organizacja ratownictwa podczas […]

Badanie przyczyn powstawania pożarów – 2005 r.

Opis: Zbiór 18 referatów z II Międzynarodowej Konferencji n/t: „Badanie przyczyn powstawania pożarów”, która odbyła się 29 – 30 września 2005 r. w SA PSP w Poznaniu. Problematyka referatów przygotowanych przez zaproszonych prelegentów reprezentujących szerokie spektrum podmiotów uczestniczących w procesie badania przyczyn powstawania pożarów dotyczy organizacji dochodzeń pożarowych oraz szeregu praktycznych aspektów związanych z ustalaniem […]

Sterowanie ewakuacją osób za pomocą nowoczesnych urządzeń technicznych

UWAGA!!! NAKŁAD WYCZERPANY Opis: Zbiór 6 referatów z konferencji technicznej, która odbyła się podczas Międzynarodowej Wystawy Zabezpieczeń SECUREX 2005 w dniu 27 stycznia 2005 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wydawca: Izba Rzeczoznawców SITP Oddział Wielkopolski, 2005 r. Spis referatów: „Warunki techniczne ewakuacji – obowiązujące przepisy i proponowane kierunki zmian” – st. bryg. dr inż. […]

Wybrane przepisy ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych

UWAGA!!! Publikacja nieaktualna Opis:Kieszonkowy zbiór wybranych przepisów ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Publikacja liczy 110 stron tekstu w formacie A6 (105 x 148 mm) i stanowi przydatne, podręczne źródło informacji w zakresie przepisów Wydawca: Izba Rzeczoznawców SITP Oddział Wielkopolski, 2004 r. Spis przepisów zamieszczonych w publikacji: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w […]