Członkowie wspierający

BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Głogowska 131/133 60-244 Poznań
tel. (61) 869-93-61 (centrala)
fax (61) 866-37-08
www.mpk.poznan.pl
 

Fläkt Woods
Oddział Regionalny Poznań
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
www.flakwoods.pl