Członkowie wspierający

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Głogowska 131/133 60-244 Poznań
tel. (61) 869-93-61 (centrala)
fax (61) 866-37-08
www.mpk.poznan.pl
Promat TOP Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa
tel. (22) 21 22 280
www.promattop.pl