Izba rzeczoznawców

IZBA RZECZOZNAWCÓW
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
DELEGATURA POZNAŃ
60-867 Poznań, ul. Norwida 14
NIP: 526-000-10-74
Dyrektor delegatury Andrzej Król – tel. 513 096 949
WYKONUJEMY:
Wszelkie prace z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
  • analizy zagrożenia pożarowego i wybuchowego wszystkich rodzajów obiektów
  • oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z wytycznymi poprawy
  • oceny warunków ewakuacji oraz wytyczne poprawy
  • regulaminy ochrony przeciwpożarowej
  • wytyczne do projektowania stałych urządzeń gaśniczych i urządzeń sygnalizacji alarmowej
  • specjalistyczne kursy doskonalące dla projektantów SAP
  • raporty o bezpieczeństwie i wewnętrzne plany ratownicze
  • kursy z zakresu pomocy przedlekarskiej – informacji udziela kol. Andrzej Król (513 096 949)