Koło nr 4

ebranie założycielskie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział

Wielkopolski Koło w Kaliszu odbyło się w dniu 9 listopada 2012 r.

W skład Komitetu Założycielskiego weszli kol.:

  • Paweł Sobczak
  • Krzysztof Kurzawski
  • Andrzej Dorociak

Uchwałą Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w dniu 19 listopada 2012 r. zostało formalnie powołane Koło nr 4 SITP w Kaliszu.

Podczas Walnego Zebrania Członków kaliskiego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w dniu 31 stycznia 2013 r. w Domu Technika NOT w Kaliszu wybrano władze Koła nr 4 w składzie:

  • Przewodniczący Paweł Sobczak
  • Sekretarz Krzysztof Kurzawski
  • Skarbnik Radosław Zalewski

Obecnie Koło nr 4 liczy 13 członków.

W trakcie swej działalności byliśmy organizatorami 3 seminariów technicznych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami chcemy organizować przynajmniej 1 seminarium/

konferencje w roku.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami siedziba Koła SITP w Kaliszu będzie się mieściła

w Domu Technika NOT w Kaliszu przy ul.Rumińskiego 2.