Koło nr 4

Uchwałą Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w dniu 19 listopada 2012 r. zostało formalnie powołane Koło nr 4 SITP w Kaliszu.

Podczas Walnego Zebrania Członków kaliskiego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w dniu 31 stycznia 2013 r. w Domu Technika NOT w Kaliszu wybrano władze Koła nr 4 w składzie:

  •     Przewodniczący Paweł Sobczak
  •     Sekretarz Krzysztof Kurzawski
  •     Skarbnik Radosław Zalewski

Obecnie Koło nr 4 liczy 13 członków.

W trakcie swej działalności byliśmy organizatorami 3 seminariów technicznych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami chcemy organizować przynajmniej 1 seminarium/konferencje w roku.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami siedziba Koła SITP w Kaliszu będzie się mieściła w Domu Technika NOT w Kaliszu przy ul.Rumińskiego 2.