O nas

Jest apolityczną i samorządną organizacją naukowo – techniczną zrzeszającą strażaków w służbie stałej, przygotowawczej i kandydackiej z wykształceniem technicznym, co najmniej średnim. Ponadto członkami sitp są emeryci oraz osoby cywilne posiadające wyższe lub średnie wykształcenie w zakresie związanym z pożarnictwem lub osoby pracujące zawodowo w pożarnictwie i spełniające powyższe kryteria.

Stowarzyszenie powstało w 1983 roku z inicjatywy pierwszych absolwentów wyższej oficerskiej szkoły pożarniczej. W tym samym roku zostało przyjęte jako członek zwyczajny federacji stowarzyszeń naukowo – technicznych not.

Na terenie polski działa 20 oddziałów terenowych sitp, nie posiadających osobowości prawnej.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie pod numerem rejestru rst 383.

Stowarzyszenie posiada wydzieloną jednostkę gospodarczą – „Izbę Rzeczoznawców SITP”, działającą na podstawie zezwolenia ministra finansów z dnia 18 listopada 1989 roku.

Oddział wielkopolski składa się z 3 kół. W swoich szeregach zrzesza około 200 członków indywidualnych oraz 3 wspierających.

Corocznie oddział organizuje konferencje naukowo – techniczne, cieszące się dużą popularnością zarówno środowiska pożarniczego jak i osób związanych z branżą.

W organizowanych cyklicznie spotkaniach seminaryjnych chętnie biorą udział rzeczoznawcy i liczni zainteresowani za całego kraju.

Oddział wielkopolski jest również organizatorem integracyjnych imprez sportowo – rozrywkowych.

Nasza działalność opiera się na pracy społecznej ogółu członków.