Zarząd

KADENCJA 2016-2021

  PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU
Kol. Ludwik Jaworek
e-mail: ludwik.jaworek@sitp.poznan.pl
tel. 502-704-733
  WICEPREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU
Kol. Lech Janiak
e-mail: lech.janiak@sitp.poznan.pl
 
  WICEPREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU
Kol. Andrzej Król
e-mail: andrzej.krol@sitp.poznan.pl
tel. 513-096-949
  SEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU
Kol. Sławomir Zdrenka
e-mail: slawomir.zdrenka@sitp.poznan.pl
  SKARBNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU
Kol. Tomasz Wiśniewski
e-mail: tomasz.wisniewski@sitp.poznan.pl
  CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU
Kol. Wiesław Pokorski
e-mail: wieslaw.pokorski@sitp.poznan.pl
  CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU
Kol. Jerzy Bronowicz
e-mail: jerzy.bronowicz@sitp.poznan.pl
  CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU
Kol. Krzysztof Wiśniewski
e-mail: krzysztof.wisniewski@sitp.poznan.pl
  CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU
Kol. Krzysztof Klupś
e-mail: krzysztof.klups@sitp.poznan.pl
  CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU
Kol. Piotr Kijak
e-mail: piotr.kijak@sitp.poznan.pl
  CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU
Kol. Stanisław Sowa
e-mail: stanislaw.sowa@sitp.poznan.pl