Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Konferencja - Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami - 14 października 2021r

2021-09-20

Zdjęcie ze strony: https://vitalrecord.tamhsc.edu

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu po raz 14-ty organizują konferencję techniczną podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. Tym razem pod hasłem „Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami”. Konferencja odbędzie się w dniu 14 października 2021r. o godz. 11.00. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, pawilon 15 (wejście od ulicy Śniadeckich).

Program konferencji:

1. Wpływ działań kontrolno-rozpoznawczych na prowadzenie akcji gaśniczych w obiektach magazynowania i przetwarzania odpadów - studium przypadku - st. kpt. Damian Gorwa i mł. bryg. Piotr Hegyi - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

2. Przyczyny pożarów i czynniki wpływające na ich rozprzestrzenianie się w miejscach przetwarzania i magazynowania odpadów - wnioski z dochodzeń popożarowych - Tomasz Wiśniewski - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, członek Oddziału Wielkopolskiego SITP.

3. Wnioski z kontroli prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w obiektach przetwarzania i magazynowania odpadów - mł. bryg. Marta Kacprzycka - Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

4. Elastyczne zbiorniki poduszkowe - nowe możliwości magazynowania wody do celów przeciwpożarowych" - Przemysław Domagalski - Prezes Exflo Sp. z o.o.

5. Magazynowanie odpadów zgodnie z wymaganiami nowych przepisów przeciwpożarowych - Jacek Podyma - rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SITP.

Konferencja adresowana jest do podmiotów zbierających, wytwarzających, przetwarzających i magazynujących odpady a także jednostek samorządu terytorialnego, w tym starostw i urzędów marszałkowskich wydających decyzje w tym zakresie, a także funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony środowiska, rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów z tej branży. Tematyka konferencji ściśle wiąże się ze zmianami, jakie następują w zabezpieczeniu przeciwpożarowym miejsc zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w związku z nowelizacją ustawy o odpadach i nowym rozporządzeniem MSWiA w tym zakresie, które obowiązuje od półtora roku.

Koszt udziału w konferencji wynosi 123 zł brutto, dla członków SITP i strażaków PSP – 98,40 zł brutto a dla członków SITP Oddziału Wielkopolskiego oraz strażaków PSP z terenu woj. wielkopolskiego – 61,50 zł brutto.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata w/w kwoty na konto Izby Rzeczoznawców SITP Delegatura Poznań ul. Norwida 14, 60-867 Poznań

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 6 Oddział w Poznaniu

31 1090 1362 0000 0000 3613 5810

oraz przesłanie zgłoszenia

Uczestnik konferencji pobiera bezpłatny bilet wstępu na targi POLECO ze strony:

https://tobilet.pl/targi-poleco-2021.html

Patronat nad konferencją objęło Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Patronat medialny objął kwartalnik SITP „Ochrona przeciwpożarowa”.

Aby zapisać się na konferencję prosimy wypełnić formularz poniżej: