Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Konferencja naukowo-techniczna na targach BUDMA 2023

Konferencja naukowo-techniczna na targach BUDMA 2023

II KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W dniach 1-2 lutego 2023 r., podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023, odbędzie się II Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski,

Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej

Instytut Analizy Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej,

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Termin:

1-2 lutego 2023 r.

Miejsce:

Poznań Congress Center, sala 1 F na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Poznań, ul. Głogowska 14

Adresaci:

 • architekci, konstruktorzy i wykonawcy, firmy związane z bezpieczeństwem pożarowym,
 • rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • strażacy PSP, specjaliści i inspektorzy ochrony przeciwpożarowej,
 • pracownicy naukowi, studenci kierunków budownictwo, architektura, inżynieria środowiska i bezpieczeństwo pożarowe.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Rektora Politechniki Poznańskiej.
Program konferencji:

DZIEŃ I – 1 LUTEGO 2023 R., GODZ. 11.00-15.30: ZMIANY W EUROKODACH – PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z UWAGI NA WARUNKI POŻAROWE

 1. 11.00 – 11.20 Otwarcie konferencji
 2. 11.20 – 12.00 Zmiany w zakresie określania oddziaływania pożaru w nowelizacji Eurokodu 1 – dr inż. Michał Malendowski, Politechnika Poznańska
 3. 12.00 – 12.40 Nowelizacja EN 1992-1-2 – Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe – mgr inż. Wojciech Szymkuć, Politechnika Poznańska
 4. 12.40 – 13.15 Nowe procedury projektowania elementów stalowych o przekrojach klasy 4 w pożarze według nowelizacji Eurokodu 3  – mgr inż. Michalina Lewandowska – absolwentka Politechniki Poznańskiej
 5. 13.15 – 13.45 Przerwa kawowa
 6. 13.45 – 14.20 Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych – przewagi i ograniczenia w świetle nowych trendów w budownictwie  – dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej
 7. 14.20 – 14.40 Odporność ogniowa drewnianych budynków prefabrykowanych z izolacjami z włókna drzewnego – mgr inż. Marcin Paczyński, STEICO CEE Sp. z o.o.
 8. 14.40 – 15.20 Nowa odporność ogniowa ścian murowanych wg Eurokodu 6 – dr inż. Piotr Turkowski, ITB
 9. 15.20 – 15.30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

DZIEŃ II – 2 LUTEGO 2023 R., GODZ. 11.00-15.30. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 1. 11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji
 2. 11.15 – 11.45 Zmiany w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych – st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski, dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 3. 11.45 – 12.25 Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich – bezpieczeństwo pożarowe według wytycznych DAFA – mgr inż. Monika Hyjek, mgr inż. Krzysztof Bagiński – Stowarzyszenie DAFA
 4. 12.25 – 12.40 Bramy przeciwpożarowe- Urządzenia kontrolne i zabezpieczające. Drzwi ewakuacyjne w bramie z kontrolą dostępu – dr inż. Zenon Małkowski, Ekspert techniczny – Małkowski-Martech S.A.
 5. 12.40 – 13.10 Przerwa kawowa
 6. 13.10 – 13.40 Wpływ zmian aranżacji w obiektach produkcyjno-magazynowych na system oddymiania  – mgr inż. Łukasz Ostapiuk – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Stowarzyszenie DAFA,
 7. 13.40 – 13.55 Nowatorskie podejście do oświetlenia drogi ewakuacji zgodnie z normą PN-EN 1838: 2013  – Sandra Wegner, Kierownik Sprzedaży Regionalnej TM Technologie Sp. z o.o..
 8. 13.55 – 14.30 Deklaracje właściwości użytkowych jako kluczowe dokumenty w procesie wprowadzania wyrobów do ochrony przeciwpożarowej do obrotu  – mgr inż. Justyna Beczkowicz, mgr inż. Edyta Staniszewska-Chlebowska, Instytut Techniki Budowlanej
 9. 14.30 – 15.10 Ryzyka techniczno-prawne w procesach inwestycyjnych a odpowiedzialność w budownictwie – mgr inż. Jan Miodek – biegły z zakresu analityki dowodowej w zakresie techniczno-prawnym procesów inwestycyjnych (projektant, analityk) 
 10. 15.10 – 15.30 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

Koszt uczestnictwa:

Uwaga! Zostały tylko miejsca na 1 dzień konferencji!

Udział w I dniu konferencji:

 • 150 zł – członkowie SITP O/Wlkp, strażacy PSP z terenu woj. Wielkopolskiego oraz studenci i pracownicy Politechniki Poznańskiej
 • 180 zł – pozostali członkowie SITP i strażacy PSP oraz członkowie Stowarzyszenia DAFA
 • 200 zł – inni uczestnicy

Uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatny bilet wejściowy na targi BUDMA.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny oraz wpłata w/w kwoty na konto Izby Rzeczoznawców SITP

Delegatura Poznań ul. Norwida 14, 60-867 Poznań
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 6 Oddział w Poznaniu

31 1090 1362 0000 0000 3613 5810

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Współpraca

Patronat medialny:

Aby zapisać się na konferencję, prosimy wypełnić poniższy formularz: