Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Konferencja naukowo-techniczna na targach BUDMA

Konferencja naukowo-techniczna na targach BUDMA

Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych

W dniach 2-3 lutego 2022r., podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2022, odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski,

Instytut Analizy Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej,

Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej

Termin:

2-3 lutego 2022 r.

Miejsce:

Poznań Congress Center, sala 1F na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Poznań, ul. Głogowska 14

Adresaci:

 • architekci, konstruktorzy i wykonawcy, firmy związane z bezpieczeństwem pożarowym,
 • rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • strażacy PSP, specjaliści i inspektorzy ochrony przeciwpożarowej,
 • pracownicy naukowi, studenci kierunków budownictwo, architektura, inżynieria środowiska i bezpieczeństwo pożarowe.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Rektora Politechniki Poznańskiej.
Program konferencji:

Dzień I – 2 lutego 2022 r. godz. 11.00-15.00: Zachowanie konstrukcji w pożarze

 1. 11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji
 2. 11.15 – 11.30 Awarie konstrukcji w pożarze – przykłady z dochodzeń popożarowych – mgr inż. Tomasz Daszkiewicz, mgr inż. Tomasz Wiśniewski – biegli sądowi w zakresie dochodzeń popożarowych, SITP
 3. 11.30 – 12.00 Odporność ogniowa lekkich przegród budowlanych wykonywanych z płyt warstwowych lub blach fałdowych – mgr inż. Paweł Roszkowski – Instytut Techniki Budowlanej
 4. 12.00 – 12.30 Zjawisko odpryskiwania betonu w pożarze – badania i zapobieganie – dr hab. inż. Izabela Hager, prof. Politechniki Krakowskiej, dr inż. Katarzyna Mróz – Politechnika Krakowska
 5. 12.30 – 13.00 Dynamika pożaru w budynkach o konstrukcji drewnianej – dr inż. Carmen Górska-Putyńska
 6. 13.00 – 13.30 Przerwa kawowa
 7. 13.30 – 14.00 Odporność ogniowa konstrukcji szkieletowych izolowanych termicznie włóknem drzewnym – mgr Michał Komorowski – z firmy Steico
 8. 14.00 – 14.30 Zaawansowane projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe – wytyczne dla grupy Wyszehradzkiej – dr inż. Michał Malendowski, mgr inż. Wojciech Szymkuć – Politechnika Poznańska
 9. 14.30- 15.00 Współpraca projektanta konstrukcji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowychprof. dr hab. inż. Robert Kowalski, Politechnika Warszawska
 10. 15.00 – 15.20 Analiza porównawcza konstrukcji zespolonych i stalowych z uwagi na warunki pożarowe – mgr inż. Tomasz Tyszkiewicz, laureat w konkursie SITP na najlepszą pracę dyplomową

Dzień II – 3 lutego 2022r., godz. 11.00-15.00. Przygotowanie obiektów budowlanych do działań ratowniczo-gaśniczych

 1. 11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji
 2. 11.15 – 11.45 Przyczyny powstawania pożarów – przykłady z dochodzeń popożarowych – mgr inż. Tomasz Daszkiewicz, mgr inż. Tomasz Wiśniewski – biegli sądowi w zakresie dochodzeń popożarowych, SITP
 3. 11.45 – 12.15 Bezpieczeństwo pożarowe placów budów – mgr inż. Monika Hyjek – SITP
 4. 12.15 – 12.45 Bezpieczeństwo pożarowe garaży wielostanowiskowych – inż. Jacek Podyma, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – PAP24, SITP
 5. 12.45 – 13.15 Przerwa kawowa
 6. 13.15 – 13.45 Dobór i zabudowa bram przeciwpożarowych i kurtyn dymowych w garażach – mgr inż. Piotr Rzadkiewicz Dyrektor Techniczny Małkowski-Martech S.A.
 7. 13.45 – 14.15 Bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych – dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. Instytutu Techniki Budowlanej
 8. 14.15 – 14.45 Projektowanie dróg pożarowych w Polsce i za granicą – dr inż. Piotr Tofiło – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 9. 14.45 – 15.15 Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – st. bryg. Dariusz Dziwulski – Doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
 10. 15.15 – 15.20 Zakończenie konferencji

Koszt uczestnictwa:

Udział w obu dniach konferencji:

 • 150 zł – członkowie SITP O/Wlkp, strażacy PSP z terenu woj. Wielkopolskiego oraz studenci i pracownicy Politechniki Poznańskiej
 • 200 zł – pozostali członkowie SITP i strażacy PSP
 • 250 zł – inni uczestnicy

Udział w I lub II dniu konferencji:

 • 100 zł – członkowie SITP O/Wlkp, strażacy PSP z terenu woj. Wielkopolskiego oraz studenci i pracownicy Politechniki Poznańskiej
 • 123 zł – pozostali członkowie SITP i strażacy PSP
 • 150 zł – inni uczestnicy

Uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatny bilet wejściowy na targi BUDMA.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny oraz wpłata w/w kwoty na konto Izby Rzeczoznawców SITP

Delegatura Poznań ul. Norwida 14, 60-867 Poznań
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 6 Oddział w Poznaniu

31 1090 1362 0000 0000 3613 5810

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Współpraca

KW PSP w Poznaniu

Patronat medialny:

Aby zapisać się na konferencję prosimy wypełnić formularz poniżej:

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami, w targach Budma 2022 mogą wziąć udział osoby, które spełniają jeden z trzech niżej wymienionych warunków.

 1. Zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid, UCC) w postaci elektronicznej lub papierowej lub zaświadczenia uznawanego za równoważne z UCC (wydanego przez państwo trzecie – spoza Unii Europejskiej)
 2. Posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijny Certyfikat Covid
 3. Posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego max. 48 h przed godziną rozpoczęcia wydarzenia i okażą go przy wejściu na wydarzenie (wersja papierowa lub elektroniczna z wynikiem negatywnym testu).

Zapisy zakończone!

Osoby, które zgłosiły swój udział proszone są o uregulowanie płatności do 31.01.2022 r.