Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Strażakom zawodowym i ochotnikom!

2022-05-01

Strażakom zawodowym i ochotnikom,

emerytom służby pożarniczej a także wszystkim zajmującym się ochroną przeciwpożarową - w Dniu Świętego Floriana - patrona strażaków składamy serdeczne życzenia zdrowia i szczęścia w trudnej służbie dla drugiego człowieka, spełnienia planów i zamierzeń, tych osobistych, jak i zawodowych.

Niech Wasza służba, praca i działalność społeczna przynosi jak najwięcej zadowolenia oraz satysfakcji a także niech będzie zawsze bezpieczna.

Serdeczne życzenia przesyłamy również Waszym bliskim.

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

4 maja 2022 r.

2021 © SITP POZNAŃ