Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Izba rzeczoznawców

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

DELEGATURA POZNAŃ

ul. Norwida 14

60-867 Poznań

NIP: 526 - 000 - 10 - 74

Numer konta: 31 1090 1362 0000 0000 3613 5810

Dyrektor delegatury Andrzej Król – tel. 513 096 949

WYKONUJEMY:

  • analizy zagrożenia pożarowego i wybuchowego wszystkich rodzajów obiektów
  • oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z wytycznymi poprawy
  • oceny warunków ewakuacji oraz wytyczne poprawy
  • regulaminy ochrony przeciwpożarowej
  • wytyczne do projektowania stałych urządzeń gaśniczych i urządzeń sygnalizacji alarmowej
  • specjalistyczne kursy doskonalące dla projektantów SAP
  • raporty o bezpieczeństwie i wewnętrzne plany ratownicze
2021 © SITP POZNAŃ