Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

kol. Lech Janiak

Prezes zarządu oddziału

502 704 733

kol. Ludwik Jaworek

Wiceprezes zarządu oddziału

kol. Andrzej Król

Wiceprezes zarządu oddziału

izba_sitp@interia.pl

513 096 949

kol. Sławomir Zdrenka

Sekretarz zarządu oddziału

kol. Wiesław Pokorski

Skarbnik zarządu oddziału

kol. Krzysztof Klupś

Członek zarządu oddziału

kol. Tomasz Grelak

Członek zarządu oddziału

zeppor@op.pl

kol. Grzegorz Banaszak

Członek zarządu oddziału

banaszak@kmpsp.poznan.pl

kol. Jacek Podyma

Członek zarządu oddziału

biuro@jpp.com.pl

2021 © SITP POZNAŃ